Vissen aan de Sorpesee

  Sorpesee Infos auf Deutsch  Infos zum Sorpesee
Sorpesee Niederländisch  Informatie Sorpesee
Sorpesee Englisch  Information Sorpesee
Sorpesee Russisch  Информация "Зорпе"
 
Aktueele vangstberichten (Duits)    Visvergunningen    Minimum-maaten/Spertijden    Belangrijke Regels    Algemeen Beschrijving van de Sorpesee    Vissen in de Sorpesee    Hengeltips    Guiding (Duits)    Belangrijk voor boothengelaars    Overnachtingen etc.    Map van de Sorpesee (Duits)   
 
Angelsport de Koning, Angelshop vom Sorpesee, Angelboot, Angelguiding    
De stuwdam van de Sorpesee, Fhoto: RV
Sorpesee im Sauerland    
  In de midde van de Sorpesee, Foto: M. de Koning

Renken und Felchen aus dem Sorpesee    
  Marenen uit de Sorpesee, Foto: M. de Koning
  Our Online Galerie met vis- en natuurfotos van de Sorpesee.


  Visvergunningen
  prijzen in Euro, jaar 2024

  dagvergunning:

  10,-   
  vergunning voor twee dagen:

  18,-   
  weekvergunning:

  28,-   
  jaarvergunning:

  67,-   
  jaarvergunning voor de jeugd:

  32,-   
  combi jaarvergunning:

  170,-   
  combi jaarvergunning voor de jeugd:

  85,-   
  jaarvergunning voor de electromotor:

  86,-   
  jaarvergunning voor de electromotor (boot > 7m²): 

  207,-     


 
  Combi jaarvergunningen zijn jaarvergunning voor 5 stuwmeeren in het Sauerland (Sorpe-, Henne-, Moehne-, Biggesee incl. Olper Vorbecken en Listersee maar niet de drinkwater deel). De Antaal van de Combi jaarvergunningen is gelimiterd!

  De jaarvergunningen zijn altijd geldig tot en met 31.12. per jaar. Om een visvergunning van de Sorpesee te kunnen kopen moet men een Duitse visakte voorlegen.

  Buitenlandse hengelaars kunnen deeze visakte (16,- Euro per jaar) op het stadthuis in Sundern verkrijgen. Er is een nieuwe regel in Duitsland dat men een Nederlandse visakte moet hebben om een Duitse visvergunning te krijgen. Bij de aanvraag moet men de Nederlandse vergunning, de paspoort en een pasfoto overleggen. U kunt ook van de Nederlandse visakte en het paspoort een kopie maaken en deze met een pasfoto bij voorbaat (bijvoorbeeld uw hotelhouder) toezenden. Een gevolmachtigde mag dann de Duitse visakte voor u kopen.

  Kinderen beneden de 10 jaar mogen in de Duitse provincie NRW niet vissen.

 
  Minimum-maaten/Spertijden
  snoek: 45cm / 15.02. - 30.04.
  snoekbaars: 40cm / 01.04. - 31.05.
  meer-/beekforel:  50cm / 20.10. - 15.03.
  beekridder: 30cm / 20.10. - 15.03.
  regenboogforel:  50cm
  paling: 50cm
  karper: 35cm
  zeelt: 25cm
  marene: 

  01.11. - 31.12.

 
  Belangrijke Regels
  Limit: max. 2 van forel, snoekbaars, snoek en baars (>35cm) (bev. 1 snoek en 1 forel = 2) en 4 beekridder, 8 grote marenen per visdag

  Gereedschap: 2 hengels en een kruisnet (1mx1m)

  Vistijd: vanaf 1 uur voor zonsopgang tot een uur naar zonsondergang, van de 01.06. - 31.10. mag vanaf de kant ook in de nacht gevist worden, maar niet langs de straatkant an de voorsee.

  Vanaf de boot: verbrandingsmotoren zijn verboden. Vanaf 15.2 tot 31.5. is op de voorsee het vissen van de boot af verboden.

  Vanaf de kant: het mag haast overal gevist worden (details map) uitgezondert zijn de brug en de stuwdam, details staan op de vergunning, van de 16.06. tot de 30.09. is het vissen in de hoofdzee bij de voordam beperkt tussen 11.00 en 17.00 uur wegens het touristenboot dat hier anlegd. Vanaf 1.4. tot 14.11. maag aan de somerduikplaats niet gevist worden.

  Reservaat voor kuitschietende vis: vanaf 1.11. tot 15.6.is in de reservaate voor kuitschietende vis het vissen verboden.

  Verboden: ijsvissen, levende aasvissen, vuurtjes maken an de kant en wild camperen zijn verboden. Ook tenten en paraplu tenten zijn langs de straatkant an de voorsee verboden.

 
  Algemeen Beschrijving van de Sorpesee
  De Sorpesee is een kunstmatig aangelegd stuwmeer. Het meer is in 1935 gebouwd. Het heefd een oppervlak van 330 hectare en kan 70 millioen m³ water vatten. De lengte is ongeveer 7 km, de maximum breedte is ongeveer 600m. De voorzee is tot 11m, de hoofdzee maximum 56m diep.

  Aktueele details op Duits: Informatie van de RV

 
  Vissen in de Sorpesee
  De Sorpesee wordt van vissers in dienst van de Ruhrverband gecontroleert en verzorgt, bijvoorbeeld proefvissen and bezetten, met het doel een voor de hengelaars attractive visbestand te verkrijgen en te houden.

  De visbestand is: snoek (tot over 15 kg), snoekbaars (tot 10 kg), baars (tot over 2,5 kg), kuilbaars, meerforel (tot over 10 kg), beekforel en regenboogforel (tot 5 kg), beekridder (tot over 4 kg), grote marene (tot over 1,5 kg), paling (tot 2,5kg), kopvoorn, karper (tot over 15kg), zeelt (tot 3kg), vooren, brasem enzv naar jaartijde meer of minder goed te vangen.

 
  Hengeltips
  Het voorjaar en de zomer zijn goed voor witvis en paling vooral in de voorzee, maar ook in de ondiepe plaatsen van de hoofdzee.

  Snoek en baars zijn in het voorjaar en de vroege zomer dicht bij de kant te vinden door dat zij achter de kuit van de witvissen aanzitten.

  Forel wordt voornamlijk van midden maart tot begin mai in de mondingen van de beeken op aasvisjes (dode), wormen en vlak gevoerd kunstaas gevangen.

  In de laatere zomer is de snoek in ongeveer 10m diepte midden in de hoofdzee in het gevolg van de scholen van marenen te vinden. Vanaf de boot brengt dan het spinvissen en slepend vissen dikwijls goede vangst. In het bijzondere het diepe slepen met marenen aan de dobber heeft de laatste jaaren veel resultaat gehad.

  In de zomer groeien heel veel onderwaterplanten aan het oever van de hoofdzee. Daar zit dan veel snoek en baars.

  In de herfst en winter zoeken de vissen generel dieper water op, wat de hengelaar bij de keuze van zijn methodes bedenken moet. Op witvis geeft dan het vissen met de feederhengel regelmatig beter resultat dan het vissen met de dobber. Goede resultaten heeft in deze tijd ook het jiggen vanaf de boot op baars en snoek. Vanaf de kant worden roofvissen dan meestal op de grond met dode aasvisjes of met dieplopend kunstaas gevangen.

  Het vissen op marenen is vanaf de kant met dobber en hegene voral in het vorjaar en de vroege zomer in het bovenste gedeelte van de hoofdzee interessant. Vanaf de boot kan men de marenen het heele jaar door in dieptes tot over 30m vinden. Niet alleen experts vangen op de fijne hegenen dikwijs groote getalen.

  De nieuwste tips en trends verkrijgt u ten allen tijde bij:

  Hengelsport de Koning

  Belangrijk voor boothengelaars
  trailer helling: voorzee: direkt aan de brug, hoofdzee: bij de Strandbad

  boot verhuur: pagina boot verhuur

 
  Overnachtingen etc.
  Enkele goede adressen vindt u op onze linkpagina.

  Omvattende informatie hiertoe an voor verdere vrijetijdsactiviteiten verkrijgt u bij: Stadtmarketing-Sundern e.G., Rathausplatz 7, 59846 Sundern, Phone: 02933 979590, E-Mail: info@nah-klar-sundern.de, www.sundern.de

 
  Houd steeds uw visplaats zuiver en respecteer de natuur, ze is het waard!  

terug